HỖ TRỢ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công ty CP Công nghệ Truyền thông DTS
Tòa nhà DTS
287B Điện Biên Phủ, Quận 3
Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028 3933 6666
Fax: 028 3932 2369

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hỗ trợ kỹ thuật:
Điện thoại: 18001537
Kinh doanh:
Điện thoại: 028- 3 933 6666 (ext: 671)
Email: thaopq@dts.com.vn