Security solutions


Hầu hết các hệ thống mạng hiện nay phải đối mặt với sự tấn công từ nhiều phía khác nhau nhưng có thể quy vào 02 phía đó là bên trong và bên ngoài (Internal và External ). DTS Telecom cung cấp giải pháp bảo mật toàn diện giúp ngăn chặn các mối đe dọa trên.

Kiểm soát các gói tin
·Ngăn chặn dịch vụ(DoS ) và tấn công dồn dập từ các nguồn bên ngoài vào và bên trong ra.
·Nhận dạng người sử dụng & kiểm soát các ứng dụng ( P2P, IM).
·Bảo vệ lớp ứng dụng.
·Dễ dàng thiết lập chính sách cho từng cá nhân hoặc nhóm người sử dụng.
·Tính chuyển đổi cao.

Cổng kết nối mạng riêng ảo (VPN)
·IPSec, L2TP, PPTP, SSL VPN.
·Độ sẵn sàng cao cho các kết nối VPN IPSec, L2TP.
·Bảo mật cho các kết nối đến văn phòng chi nhánh.
·Quản lý hiệu quả chế độ dự phòng trên mức độ ưu tiên của các kết nối.

Gateway Anti-Virus & Anti-Spyware
·Theo dõi các luồng HTTP, FTP, IMAP, POP3 and SMTP.
·Phát hiện và loại bỏ Viruses, Worms, Trojans.
·Kiểm soát các email vào ra hệ thống bằng chính sách.
·Kiểm soát các file trao đổi dựa trên từ khóa.
·Nhận dạng người dùng tức thời trong trường hợp bị tấn công.
·Bảo vệ toàn bộ các lưu lượng thông qua các giao thức.
·Tính linh hoạt cao.
·Bảo vệ các thông tin quan trọng.
·Bảo vệ theo thời gian thực.

Hệ thống phòng chống thâm nhập trái phép - IPS
·Cơ sở dữ liệu (signatures) được cập nhật thường xuyên.
·Hỗ trợ khả năng đa chính sách dựa trên signature.
·Nhận dạng và phòng chống thâm nhập sử dụng dấu hiệu do người sử dụng thiết lập dựa trên hành vi.
·Phòng chống thâm nhập dựa trên phương pháp thử sai (Attempts), từ chối dịch vụ (DoS), attacks, chèn mã độc (malicious code), backdoor, và các dang tấn công trên lớp mạng, kiểm soát sử dụng proxy mạo danh bang HTTP signatures, khả năng khoa các hoạt động “phone home”.
·Cung cấp khả năng nhận dạng các tấn công từ bên trong mạng nội.
·Áp dụng chính sách IPS trên từng cá nhân.
·Bộ lọc nội dung và lọc ứng dụng (Conten & Application Filtering).

Quản lý băng thông (Bandwidth Management)
·Đảm bảo băng thông tối thiểu và tối đa bằng việc phân cấp theo phòng ban, nhóm người sử dụng hoặc theo từng cá nhân riêng lẻ, theo ứng dụng hoặc giao thức sử dụng.
·Ngăn ngừa tắc nghẽn băng thông.
·Đặt mức độ ưu tiên cho những ứng dụng quan trọng.

Quản lý đa kết nối (Multiple Link Management)
·Bảo mật thông qua việc quản lý đa kết nối (multiple ISP links).
·Phân tải dựa trên việc đánh giá luồng (Weighted round robin distribution)
·Tự động chuyển mạch khi có lỗi xảy ra trên cổng kết nối (Link Failover )
·Dễ dàng quản lý việc tắc ngẽn đường truyền thông qua đa kết nối.
·Tối ưu hóa việc sử dụng các đường truyền đảm bảo tính liên tục.


Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin