Quản trị hệ thống

Để bổ sung các dịch vụ máy chủ chuyên dụng và cung cấp giá trị cho khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cung cấp (hoàn chỉnh hoặc một phần) dịch vụ quản trị hệ thống để giúp bạn được tự do hơn từ những nhiệm vụ quản lý cơ sở hạ tầng hàng ngày. Nhân viên chúng tôi có tay nghề cao và giàu kinh nghiệm có thể cung cấp quản lý máy chủ, điều hành cho máy chủ của bạn và giúp bạn giảm bớt gánh nặng quản lý và trách nhiệm. Các môi trường hoạt động sau đây hiện đang được hỗ trợ:
- Windows NT
- Redhat Linux
- FreeBSD
- Solaris
Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm thông tin